Bütünleşik Pazarlama Nedir?

Bütünleşik Pazarlama Nedir?

Bütünleşik pazarlama, pazarlama iletişimi denilen ögelerin uyumla birlikte birleşmesiyle oluşur. Ulaşılabilecek her alanda müşteriye ulaşılmasını ve reklam kampanyalarının yönetilmesinde tüm pazarlama araçlarının kullanılmasını kapsayan pazarlama biçimidir. Bu noktada marka veya firma için kullanılan pazarlama araçları, bir organizasyon içerisinde yönetildiğinde bu kavrama ulaşılmaktadır. Bu pazarlama biçiminde tüm iletişim yolları, tanıtım araçları ve mesaj çeşitleri kullanılmaktadır. Bu noktada önemli olan kullanılan tüm araçların bir uyum ve tek ses halinde yürütülmesidir.

Geniş bir kapsamı olan bütünleşik pazarlama kesin ve tek kalıbı olmayan bir kavramdır. Birçok pazarlama aracı kullanılan bu kavramda önemli olan marka yararıdır. En verimli ve etkili şekilde oluşturulan bu pazarlama, hedeflediği noktaya tüm araçlarla tek ses olarak ulaşmalıdır. Bu noktada önemli bir koordinasyonu ve uyumu gerektiren bütünleşik pazarlama araçları, süreçle gelişen bir stratejiden oluşmaktadır.

Bütünleşik Pazarlamanın Amacı Nedir?

Bütünleşik pazarlama, hedef ve stratejilerle birlikte gerçekleştirilen pazarlama araçlarıyla markanın iyi bir imaj oluşturmasını amaçlar. Aynı zamanda müşterilerde olumlu tutum geliştirmesini hedefler. Temel olarak müşterilerin markaya karşı oluşturdukları memnuniyetin artması hedeflenmektedir. Bu noktada marka-müşteri ilişkisi ne kadar olumluysa, müşterinin marka bağlılığı da aynı düzeyde artmaktadır. Tüm bunların yanında müşteri memnuniyeti arttıkça, müşterinin talep ettiği hizmet ve ürün alışı da artmaktadır. Bu sayede oluşturulan güven ve istikrar, markaya bir değer olarak dönüş sağlamaktadır.

Bahsettiğimiz bu noktalarda gerçekleştirilen stratejilerle devreye girmektedir. Satış öncesi, satış sırası ve satış sonrası her aşama, bu stratejilerle belirlenmektedir. Markalardan alınan hizmetler bu pazarlama araçları ile destelenerek sürekli hale getirilmektedir. Bu sayede pazarlama amacına ulaşmaktadır. Bahsettiğimiz tüm bu bilgiler doğrultusunda kısaca bütünleşik pazarlama amaçları şöyledir:

 • Marka bağlılığı oluşturma
 • Marka sadakati yaratma
 • Müşteri tatmini ve memnuniyeti sağlama
 • Müşteri değeri kazandırma
 • Sürekli ve sadık müşteri kazanma
bütünleşik pazarlama özellikleri

Bütünleşik Pazarlama Özellikleri

Bütünleşik pazarlama süreci, müşteri memnuniyeti odaklı olarak işlemektedir. Firmaların rakiplerine karşı farklılık oluşturarak yeni bir sinerji yakalaması hedefleri bu pazarlama türü içinde değerlendirilmektedir. Bu açıdan pazarlama planları, yöntem ve stratejileri bir bütün halinde analiz edilerek oluşturulmaktadır. Bu süreçte teknoloji ve iletişim yolları da en etkin şekilde kullanılarak süreç, en iyi şekilde yürütülmektedir. Bahsettiğimiz tüm bu süreç bilinen pazarlama yöntemlerinden birçok noktada ayrılmaktadır. Bütünleşik pazarlamanın bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Bu pazarlamanın temelinde tüm iletişim yollarının ve pazarlama kavramlarının bütünleşmesi bulunmaktadır.
 • İletişimle birlikte etkin kullanılan bir diğer özellik de teknolojidir. Bütünleşik pazarlama teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak dijital stratejilerini oluşturmaktadır.
 • Diğer pazarlamalardan farklı olarak bu pazarlama seçeneği, merkezine müşteri ve marka ilişkisini koymaktadır. Odak noktası olarak baz alınan müşteri, sürecin üzerinde etkilidir.
 • Bütünleşik pazarlama ölçülebilirdir. Başarısı, hedefleri ve stratejileri test edilebilmektedir.
 • Anlamı itibari ile de bütünleşik pazarlama bir bütün halindedir. Yönetilen tüm faaliyet ve stratejiler tek bir merkezden ve tek bir birim olarak oluşmaktadır.
 • Detaylı bir planlama ile ortaya çıkan birleşik pazarlama, veri tabanı bazında oluşturulan verilere dayandırılmaktadır.
 • Planlama akışı dışarıdan içeriye doğru yapılmaktadır. Bu durum birleşik planlamanın pazara ve rekabete göre şekillenmesini ifade etmektedir.
 • Bu pazarlama içerisinde ürün ve hizmet satışı doğrudan satın almaya teşvik edecek niteliklerdedir. Herhangi bir farkındalık yaratma ve dolaylı olarak satın alma politikaları içermemektedir.
 • Bir önceki madde ile bağlantılı olarak bu pazarlama sadece marka farkındalığı üzerine şekillenmektedir. Marka farkındalığının oluşması ve tekrarlanan satın alma eylemi bu pazarlama için önemlidir.
 • Bu pazarlama yönteminde en önemli kavramlar güven, istikrar ve bağlılık oluşmasıdır. Bu açıdan pazarlamanın amacı bu kavramlara dayanmaktadır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Araçları, Bileşenleri Nelerdir?

Oldukça yaygın kullanılan bütünleşik pazarlama, uyumun ve planlamanın sonucunda oluşmaktadır. Bu pazarlama ilişimindeki uyumun temeli, aynı mesajı müşteriye ulaştırmaktır. Bu açıdan öne çıkan pazarlama iletişimi belirli araç ve bileşenlerden oluşmaktadır. Bu araçlar, pazarlama içerisinde etkin ve marka yararına olacak şekilde kullanılmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi araçları şunlardır:

 • Kişisel Satış,
 • Satış Geliştirme,
 • Doğrudan Pazarlama,
 • Satın Alma Noktası İletişimi (P.O.P),
 • Reklam,
 • Halkla İlişkiler,
 • Sponsorluk
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bütünleşik Pazarlamanın Kazanımları ve Faydaları Nelerdir?

Birçok markanın tercih ettiği bu pazarlama türü, son dönemde daha da yaygın hale gelmiştir. Özellikle dijitalleşme ve iletişim imkanıyla bu yöntem, geniş kitlelere ulaşmakta iyi bir seçenektir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde bu pazarlamanın birçok faydası ortaya çıkmaktadır. Başlıca bu pazarlamanın kazanımları ve faydaları şöyledir:

 • Bu pazarlama markanın güvenilirliğini arttırmaktadır. Bu durum markaya olan izlenimleri ve olumlu tutumu oluşturmaktadır.
 • Bahsettiğimiz pazarlama tüm iletişim araçlarını kullanmaktadır. Bu açıdan hedef kitleye ulaşılmada bu yöntem büyük bir avantajdır.
 • Müşteri profilleri bu pazarlama yöntemiyle markaya bağlılık kazanmaktadır. Kazanılan bu bağlılık, bir hizmet veya ürün ihtiyacında ilk bu markaya öncelik sağlamaktadır.
 • Sunulan bütünleşik pazarlama stratejileri, alınan ürün ve hizmetin müşteride memnuniyet oluşmasını amaçlar. Bu sayede müşteri bu konuda daima tatmin edilerek markanın prestiji artmaktadır.
 • Oluşturulan bu pazarlama yöntemi, markaların tüm sürecini tek bir hedefle yönetmektedir. Bu konuda satış öncesinde olduğu gibi satış sonrasında da hizmet verilen bu yöntem, müşterilere destek sağlayarak güven vermektedir.
 • Bu pazarlama marka veya firmaların öne çıkmasını ve rakiplerinden bir adım öne geçmesini sağlamaktadır.
 • Teknoloji ve iletişim seçeneklerini iyi kullanan bu pazarlama seçeneği, hedef kitlenin satın alma eğilimini arttırıcı stratejilerle size katkı sağlamaktadır.
bütünleşik pazarlamanın önemi

Bütünleşik Pazarlama Neden Gereklidir?

Bütünleşik pazarlamanın birçok özelliğinden ve faydasından bahsettik. Elbette ki birçok kişi bütünleşik pazarlama neden gereklidir, ne için kullanılır gibi soruları sormaktadır. Bu noktada bilinmelidir ki çağımızın bir getirisi olan bu pazarlama stratejisi, pazarlamada yeni bir boyuttur. Tüm imkanların tek çatı altından tek bir dille oluşmasıyla gerçekleşen bu yöntem, markalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu pazarlama türünün tercih edilme sebepleri başlıca şu şekildedir:

 • En temel sebeplerden birisi geleneksel yöntemlerin etkisini kaybetmesidir. Bu açıdan teknoloji ve iletişim çağına uyum sağlayan bu türdeki pazarlama tercih edilmektedir.
 • Özellikle sosyal medya gibi platformların etkin kullanıldığı günümüzde, bunlar en etkin iletişim yöntemi haline gelmektedir. Bu anlamda bütünleşik pazarlama tam da bu yöntemlerden beslenmektedir.
 • Markalar oluşturdukları mesajları kısa sürede en etkili şekilde hedef kitleye ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu pazarlama yöntemi, hedef ve stratejilerle bunu başarmaktadır.
 • Özellikle yaşanan dijitalleşme firma bilinirliği ve rekabeti arttırmıştır. Sunulan pazarlama, küresel rekabet ortamında fark yaratılmasını sağlamaktadır.
 • Son olarak bu yöntem, uygun maliyeti karşısında sunduğu geniş avantajlarla öne çıkmaktadır. Birçok firma reklam ve strateji çalışmalarını bu alanda oluşturmayı amaçlayarak bu pazarlamayı tercih etmektedir.

Bütünleşik pazarlama sürecinin birçok noktasını sizlerle paylaştık. Markaların tercihi olan bu yöntem, strateji ve sunduğu avantajlarla önemli bir noktaya ulaşmaktadır. Her geçen gün artan ilgi, bu alandaki başarıyı kanıtlar niteliktedir.

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz
Facebook Business Kontrol Listesi
Facebook Business Kontrol Listesi

Facebook, günümüzün en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından birisidir. 2006 yılında Zuckerberg’in kurduğu Facebook, birbirimizle iletişim ku...

Google Ads Kampanya Kurulumu Kontrol Listesi
Google Ads Kampanya Kurulumu Kontrol Listesi

Google Ads reklamları oluşturup çevrimiçi şekilde yeni müşterilere ulaşma imkanını yakalamak oldukça kolaydır. Google Ads Kampanya Kurulumu Kontrol Li...

İlginizi çekebilecek olan Niş Pazarlama Nedir? adlı bir diğer yazımıza göz atabilirsiniz.

Bütünleşik Pazarlama ve daha fazlası hakkında destek almak için Dopinger ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bütünleşik pazarlama örnekleri temel olarak aynı mesajı ileten farklı alanlarda yürütülen stratejiler bütünüdür. Bu noktada basit bir örnek verilebilir. Örneğin, bir firmanın farklı sosyal platformlarda yaptığı kampanya, beraberinde gerçekleştirdiği dijital hizmet sayfası bunun bir parçasıdır. Buna ek olarak aktif şekilde kullanılan iletişim kanalları ve projeler, düzenlenen kampanyalar bu kampanya türüne örnektir. Kısacası bir markanın satışını ve imajını arttıran tüm alanlarda etkin şekilde öne çıkmasıdır.

Bütünleşik pazarlama birçok kolun koordineli şekilde yürütülmesinden oluşmaktadır. Bu açıdan karşımıza çıkan odaklar şu şekildedir: firma, ürün, marka, müşteri, fiyat, reklam, hedef kitle, satış, dağıtım ve halkla ilişkiler olarak sayılabilmektedir.

Bütünleşik pazarlama iletişimim en önemli faydası hedef kitleye ulaşan mesajdır. Verilen bu sinerji sonrası kurumsal bütünlükle birlikte marka kendini ifade etmektedir. Akabinde hizmet ve ürün talebi, marka güvenilirliği ve sürekliliği oluşmaktadır. Bu noktada doğru yönetilen bileşik pazarlama iletişimi, marka-tüketici ilişkisini doğrudan etkilemektedir.

Mehmet Atakan Kalyoncuoğlu

Yazılar: 80

Mehmet Atakan Kalyoncuoğlu, Sosyal medya, Dijital pazarlama ve SEO alanında çalışmalar yapmakta ve web sitelerinin organik varlıklarını güçlendirmeleri konusunda destek vermektedir.

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz
Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

(Toplam: 40 Ortalama: 5 )

Gösterilecek yorum yok.