İnovasyon Nedir?

Latin kökenli bir sözcük olan inovasyon, Latince yenilik anlamına gelen “innovare” kelimesinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ise “yenileşim” olarak tanımlanmıştır ve daha çok sorun gidermeye odaklı bir kavramdır. Peki, inovasyon nedir? Günümüz dünyasında ne anlama gelir? 

İnovasyon, sanıldığının aksine bir buluş anlamına gelmez. Halihazırda kullanılan bir ürün veya verilen bir hizmete yeni etkin özellikler katılması ve yeniden hizmete sunulmasıdır. Bu durumda önemli olan katılan bu yeni özelliğin etkin ve özgün bir değer katmasıdır. Kısacası, değer yaratma olgusuna dayanmaktadır.

İnovatif Düşünce Nedir?

Yenilik, problemlere daha iyi bir çözüm bulma arayışında olan insanların hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle inovasyon, insanoğlu var olduğu sürece ortaya çıkacak tüm yenilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Her dönem sorunlar farklılaştıkça, farklı ihtiyaçların karşılanması için yenilenmeye her daim ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, inovatif düşünceye başvurmaya neden olur. Öyleyse, inovatif ne demek? 

İşletmeler, inovatif düşünme ile yeniliğe daha açık olurlar. Bunun sonucunda, yeni fikirlere ve yaratıcılığa yatırım yapma cesaretine de sahip olurlar. Yenilikçi bir düşünceye sahip olmak, her işte büyümeyi de beraberinde getirir. İnovatif düşünce, sorunları çözmek ve doğan yeni ihtiyaçları gidermek adına yeni yollar bulan yaratıcı düşünce sistemidir.

Sosyal İnovasyon Nedir?

Sosyal inovasyon, nihayetinde toplulukların ve bireylerin refahını iyileştirme amacındadır. Kavramsal, ürün, süreç veya organizasyonel değişim anlamına gelen çözümlerin tasarımı ve uygulanması anlamına gelir.

Devrimsel İnovasyon Nedir?

Dönüşümsel inovasyonlar, devrimsel özelliği sahip ise evrimsel olur. Peki, “devrimsel inovasyon” nedir? Devrimsel inovasyon, kullanılan ya da icat edilmiş bir ürünü radikal bir şekilde dönüştürme işlemlerine verilen isimdir. Devrimsel inovasyon için verilecek en önemli örneklerden biri, Apple firmasının dokunmatik ekrana sahip ve tuşları olmayan iPhone’u sunmasıdır.

inovasyon türleri

İnovasyon Türleri

En basit tanımı ile inovasyon, farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulanır hale getirmektir. Bu fikirler, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara ya da bir ürünün daha kullanışlı olmasına yönelik geliştirilebilir. İnovasyon süreçleri en basit haliyle, fikirlerin hayata geçirilmesi, ortaya ürün çıkarılması ve bu ürünlerin satışa veya hizmete sunulmasından oluşur. Bu süreçte her aşama ürüne veya hizmete göre değişebilmektedir. Dolayısıyla, inovasyonun da kendi içinde türleri ve bunlara göre uygulamaları bulunmaktadır.

İnovasyon çeşitleri, değişimin kapsamına göre temelde 5 başlık altında toplanmaktadır:

 • Ürün İnovasyonu
 • Pazarlama İnovasyonu
 • Hizmet İnovasyonu
 • Organizasyonel İnovasyon
 • İş Modeli İnovasyonu

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge), tüm inovasyon türleri için gereken faaliyetler arasında en önemlilerinden biridir. Ancak Ar-Ge’yi yapan kişilerin girişimcilik yeteneği yoksa, yeni bir değer yaratılamaz. Dolayısıyla Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez. 

Ürün İnovasyonu

Ürün, bir işletmenin pazara sunduğu, elle tutulup gözle görülebilen nesnedir. Ürün inovasyonu ise işletmenin yeni, farklı bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunması anlamına gelmektedir. Ürün inovasyonu yapılabilmesi için illa ki yeni bir ürün üretilmesine gerek yoktur. Zaten var olan ürünler daha kaliteli, iyi ve daha üstün özelliklere sahip hale getirilmek üzere değiştirilirse ürün inovasyonu yapılmış olur. 

Ürün inovasyonu örnekleri için kumaş ve domatesi ürün olarak ele alalım. Bu ürünlerin, pazardaki diğer kumaş ve domatesten farklı ve yararlı olacak şekilde geliştirilip üretilmesi ile yapılan, ürün inovasyonu olmaktadır. Yani, hastalıklara dayanıklı ve verimli bir domates ya da buruşmayan bir kumaş, birer ürün inovasyonudur.

Pazarlama İnovasyonu

Hizmet ve ürünler pazara sunulmak üzere geliştirilir ve üretilir. Hizmet ve ürünün daha çok satılması içinse daha bunların daha fazla müşteri çekebiliyor olması gerekir. Bunun için ürün ve hizmette farklı ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması gerekir. Bu da pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.

Ürün inovasyonunda verdiğimiz verimli domatesleri burada da ele alalım. Bu domateslerin ilgi çekecek, yemeye özendirecek şekilde paketlenmesiyle pazarlama inovasyonu yapılmış olur. Başka bir pazarlama inovasyonu örneği olarak, bir firmanın yeni çıkan bir ürününü, tüketicinin sık aldığı başka bir ürün ile hediye etmesi verilebilir. 

Pazarlamada değişen zaman ile birlikte çok farklı uygulamalar ile karşılaşılabilmektedir. Pazarlama inovasyon çeşitleri, içinde bulunulan zamanın ihtiyaç ve beklentilerine göre geliştirilmektedir.

Hizmet İnovasyonu

Her kuruluş, tüketiciye elle tutulan ve gözle görülen bir ürün sunmak durumunda değildir. Bunun yerine bazı kuruluşlar tüketicisine hizmet de sunabilmektedir. Hizmet, bir işletmenin pazara sunduğu ve alıcılara sağladığı fayda olarak tanımlanabilir. Hizmet veren kuruluşlara örnek olarak hastaneler ve oteller verilebilir. Bunlar, tüketiciye yalnızca hizmet sunarlar. Hem hizmet hem ürün sunan kuruluşlara örnek olaraksa restoranlar verilebilir.

Hizmetin tam olarak ne olduğunu anladığımıza göre hizmet inovasyonu nedir? Bir işletmenin farklı, yeni bir hizmet geliştirerek bunu müşterilerine sunmasına hizmet inovasyonu denir. Hizmet inovasyonunda, daha önce sunulmamış bir hizmetin sunulma şartı yoktur. Sunulan hizmetlerin daha çok müşteri çekecek şekilde değiştirilmesi, hizmet inovasyonu yapmak anlamına gelmektedir.

Organizasyonel İnovasyon

İşletmeler, inovasyon sürecinde sadece hizmet ve ürünlerini geliştirip inovasyon yapmazlar. Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayabilmesi ve bunu koruyabilmesi önemlidir. Bunun için iş yapış ve çalışma yöntemlerinde de geliştirme ve yenilemeye gitmesi gerekir. Bu değişim ve gelişim faaliyeti, organizasyonel inovasyon olarak adlandırılır.

Örneğin, bir firmanın 1990’lı yıllarda Japonların geliştirdiği “sürekli iyileştirme” (kaizen) yöntemini kullanmaya başlaması bir organizasyonel inovasyondur. Bu yöntemde, işçiler de dahil olacak şekilde tüm çalışanlar sorumlu oldukları iş süreçlerinde iyileştirme konusunda söz sahibidir. Tüm çalışanlar, sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yorarlar. Önerilen fikirler ise yöneticiler tarafından değerlendirilir. Aralarından uygun bulunanlar da uygulamaya konulur. Bu yöntem çok sayıda Japon firmasının, dünya genelinde sektöründe rakiplerinin önüne geçmesini sağlamıştır. Üstelik en düşük maliyet ve en yüksek kalite ile üretim yaparak.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli, bir firmanın tüketiciye sunduğu hizmet ya da ürünü nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiğine dair bir olgudur. Bitaksi uygulaması, inovasyon örnekleri arasında verilebilir. Bu uygulamanın amacı hizmet sunmaktır ancak bu hizmeti sunarken yeni bir iş modeli geliştirilmiş ve sunulmuştur. Bitaksi’nin kendine ait araçları yoktur. Burada amaç müşteriler ile taksiciler eşleştirmek ve buluşturmaktır. Uygulama, gelir modelini taksicilerden komisyon alacak şekilde oluşturur. Taksici boşken fazladan kilometre yapacağına kendine en yakın müşteriye ulaşarak uzun süre boş kalmayarak kazanç sağlamış olur.

Müşteri için ihtiyaç anında taksi bulmak veya güven büyük bir problem olabilmektedir. Uygulama üzerinden size gelecek olan taksinin bilgilerini ve sürücü kimlik bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca sürücüyü de puanlayabilirsiniz. Bu uygulama her iki taraf için de güvenli bir nokta oluşturmaktadır. Diğer yandan güven sorunu, taksicilerin de yaşadığı bir problemdir. Bu uygulama taksicilerin de güvenliğini sağlamak adına etkili bir sisteme sahiptir. Çünkü taksiciler de müşterilerini puanlayabilir. Burada klasik taksi durağı işletiminden farklı bir iş modeli sunulduğu görülmektedir. Hizmet inovasyonu ile benzer olsa da burada asıl strateji iş modeli oluşturulmasıdır.

E-ticaret modelleri hakkındaki yazımızı da incelemek isteyebilirsiniz!

inovasyon çeşitleri

İnovasyon Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüz dünyasında, dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme nedeniyle her türlü iş alanı hızla değişmektedir. Stratejik hedeflere ulaşabilmek ve rekabetçi bir ortamda hayatta kalabilmek için şirketlerin daha yenilikçi ve yaratıcı olması gerekir. Bu nedenle de inovasyon, sürekliliği ve büyümeyi hedefleyen tüm kuruluşlar için hayati değere sahiptir. Bununla birlikte, süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

 • Kullanıcıyı dahil etme
 • Strateji
 • Sabır
 • İlerleme
 • Deneme yapma
 • Kültür
 • Tek bir çözüm yok

Başarılı inovasyonların hepsi, insan yaşamındaki sorunları çözen girişimler olmuştur. Bu durumda kurumların inovasyon konusunda üzerinde duracağı en önemli husus, çalışanlarına değer vermek olmalıdır. Çalışanlarının fikirlerine değer vermek, fikirlerin uygulamaya alınması, çalışana motivasyon şirkete de fayda sağlayacaktır.

Kullanıcıyı Dahil Etme

Ürünün sürecini tasarlarken ve inovasyon yaparken bu tasarım sürecinde kullanıcının da dahil olması gerekir. Tasarımcının muhakkak müşteri kullanımı ile ilgili bazı fikirleri vardır. Ancak, bu ihtiyaçlar her zaman doğru yorumlanamayabilir. Gözden kaçan detayların yakalanabilmesi için inovasyon fikirleri üretilirken sürece tüketicinin de dahil edilmesi önemlidir.

Strateji

İnovasyonun belirlenmiş bir stratejisi olmalıdır. Her şirketin, vizyonu, misyonu ve stratejisi vardır. Buna bağlı olarak şirketin genel hedefine, stratejisine ve yapısına uygun bir inovasyon stratejisinin tanımlı olması gerekir. Şirketlerin olağan faaliyetlerine dair veri ve stratejileri vardır.

İnovasyon ucu açık ve sonsuz bir alandır. Bu nedenle firmaların, bazı soruların çerçevesini çizmeleri gerekmektedir. Bu sorulara şunları örnek verebiliriz:

 • Hedeflenen süreç yeniliği nedir?
 • Önümüzdeki süreçte hayata geçirmek istenen yenilikler ile ilgili strateji var mı?
 • Hangi alanda yenilik yapılmak isteniyor?
 • Hangi alanda kullanıcı ve müşterilerine farklı hizmet ve ürünler sunmak isteniyor?

Öncelikli alanların belirlenmesi ile buradaki çalışmalar ve ekip daha net yönlendirilir. Daha doğru kaynak kullanımı sağlanır. Böylece daha hızlı sonuç alınabilir. İnovasyon stratejisinin, şirket stratejisi ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir? yazımızı incelemeyi unutmayın!

Sabır

Sabır, bu konuda önemli bir noktadır. Rutin iş süreçlerinde rekabetçi olmak, hızlı yanıt verebilmek ve süreçleri hızlı ilerletmek kuruluşlar için önceliktir. Hız artırmaya yönelik çalışmalar ve uygulamalar her zaman yapılmaktadır. İnovasyon, rutini kıran bir işleyiştir. Bu nedenle rutin işlerde alışık olunan hız, bu süreçte beklenmemelidir.

Bir şirkette yeni bir inovasyon ekibi kurulduysa ilk olarak sorulması gerekenler şunlar olacaktır: 

 • Bu yıl ne yaptınız?
 • Ne sonuç çıkardınız?

İnovasyon, şirket içinde tek bir ekibin görev tanımında geçmez. Şirketin tüm birimlerinde inovasyon yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında inovasyon, bir kültürel dönüşüm olarak düşünülebilir. Her ne kadar şirkette tüm birimler sürece katılsa da fikirlerin hayat geçirilmesi uzun bir sürebilir. Dolayısıyla sabır ve emek isteyen bir süreçtir. Acelecilik, inovasyon süreci için bir dezavantaj yaratabilir. Uzun vadede elde edilecek hedeflere odaklanmak gerekir.

İlerleme

Süreç içinde ilerleme sonuç olarak değil, adım olarak görülmelidir. İnovasyondaki belirlenen hedefler her zaman kilometre taşlarına bölünmelidir. Şirketler yönetim prensibinde olduğu gibi hedefleri belli kademelere ayırarak adım adım yol almalıdır. İnovasyon süreçlerinde çok fazla belirsizlik vardır. Bu noktada kilometre taşları yol gösterici olacaktır. 

Deneme Yapma

Hızlı hareket etme çok yanılmaya neden olabilir. Bu süreçte belirsizlik oldukça yüksek olduğu için sonucundan emin olunmayan metot ve yöntemler denenmek zorunda kalınabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yeni metot ve yöntem ile sonuç alınıp alınmayacağı, küçük bir kaynak kullanılarak tespit edilmesidir. Bunun yapılması, süreç içerisinde büyük kayıpları engelleyecektir.

Temel amaç, hiçbir zaman tamamen hatasız sonuca gitmek değildir. Yapılan hataların öğrettikleri ile daha güçlü bir süreç inşa etmek mümkündür. Bu nedenle çok sayıda denemenin minimum kaynakla yapılması önemli bir prensiptir.

Deneysel Pazarlama Nedir? adlı yazımıza göz atın!

inovasyon nasıl yapılır

Kültür

İnovasyon için ayrı bir ekip oluşturmak şart değildir. Şirket içinde uygulanabilir ve yeniliğe açık fikirleri olan kişilerin toplanarak bir ekip oluşturması mümkündür. Şirket kültürünü bile kişiler ile süreç, çok daha homojen bir şekilde ilerler. Ayrıca, inovasyon ekibi kurulumunda daha önce yönetme ve değişim projelerinde görev almış kişilerin olması çok önemlidir.

Değişim yönetimi ile inovasyon benzerlikler göstermektedir. Örneğin, bir firmanın mali süreçleri yeni bir platforma taşındığında inovasyon sürecinde birtakım problemler ile karşılaşılabilir. Şirket çalışanları alışık oldukları düzenden yeni bir düzene geçerken soru işaretleri olacaktır. Bu durumda, değişim yönetim ekibinin çalışanları bu konuda desteklemesi, yanlarında olmadı ve belirsizlikleri netleştirmesi gerekir. Böylece yeni sisteme geçiş sorunsuz gerçekleşecektir. Esasında inovasyon ekibinden beklenen de bunlara oldukça yakındır. Dolayısıyla, şirket içinde bir inovasyon ekibi kurulacaksa bu daha önce değişim yönetim ekibinde bulunmuş insanlarda seçilmelidir.

Bu ekibe, şirket çalışanlarından yenilikçi fikirlere sahip kişiler eklenerek, bütün departmanlar bu sürece daha kolay adapte olacaktır. Kişiler, tanıdığı iş arkadaşları tarafından yönlendirildiğinde süreçlere daha motive bir şekilde alışabilirler.

Tek Bir Çözüm Yok

İnovasyon ile ilgili çalışılacak tek bir model tüm süreçlerde her zaman olumlu sonuç aldırmayabilir. İnovasyonda metotları ve modelleri çeşitlendirmek, her alan için ayrı süreçler tasarlamak daha verimli olacaktır. Tek bir model ile her faaliyeti yürütmeye çalışmak sakıncalı olabilir. Yeni çözümler denemeye açık olmak gerekir.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon yönetimi, firma ve sektör ölçeğinden bağımsız olarak tüm kuruluşlarda olması gereken yetkinliklerden biridir.  Kuruluşların yenilik geliştirme faaliyetlerinin sistemsel ve bütünsel olarak ele alınması olarak tanımlanabilir. 

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz
Diş Klinikleri İçin Dijital Pazarlama Rehberi
Diş Klinikleri İçin Dijital Pazarlama Rehberi

Günümüzde çoğu hasta iyi bir diş kliniği bulmanın zorluğundan yakınıyor. Bu yakınmaya veya şikayetlere en çok tanık olduğumuz mecranın da sosyal medya...

Hastaneler için Dijital Pazarlama Rehberi
Hastaneler için Dijital Pazarlama Rehberi

Sağlık sektörü ve dijital pazarlama birbirine uzak gelen iki sektör gibi gözükebilir. Ancak internet sektöründeki ilerleme ve alışverişlerin, reklam v...

İnovasyon yönetiminin gerekliliğini bir örnek ile anlatabiliriz. Hastanelerde işleyen bir süreç ve stratejiler mevcuttur. Ancak tahmin edilemeyen bir virüsün dünyayı sarması, inovatif süreçlerinin geliştirilmesini gerektirir. Özel hastaneler Covid-19 salgın döneminde inovatif bir süreç geçirerek ön muayeneleri online ortamda yapmaya başlamıştır. Bu şekilde hastaların rahatsızlık durumuna göre müdahalede gecikmenin önüne geçmeye çalışmışlardır. Bu faaliyet, hem iş modeli anlamında hem de hizmet anlamında bir inovasyon sayılabilir. Hastanelerde inovasyon ile ilgili ayrı bir bölüm yoktur. Bu tip yenilik ve değişimler muhtemelen iş geliştirme ekipleri tarafından hayata geçirilmektedir. 

Buna ek olarak, iş görüşmeleri ve derslerin online ortama taşınması da pandemi sürecinde oluşturulan inovatif çözümlere örnek verilebilir.

İnovasyon Yönetimi Neden Gereklidir?

Rutin iş süreçleri, ticari varlığımızı korumak için yeterli değildir. Örnek olarak, dünyanın ilk 100 şirketi listesinde 20-30 yıl öncesi ile bugün karşılaştırıldığında ilaç, kimya ve petrol firmalarının ağırlıklı olarak doldurduğunu görüyoruz. Son 10 yılda ise teknoloji firmaları, diğer tüm firmaların yerini almaya başlamıştır. Teknoloji firmaları, tüketiciye ürün sunmadığı halde yarattığı yeni iş modelleri ile sarsılmaz denen firmaların ve sektörlerin tahtını sallamış durumdadır. Bu açıdan bakıldığında sektörel ve ticari anlamda da önceliklerin değiştiğini net bir şekilde görebiliriz. Devamlılığı garanti görülen firmaların bile trendlerin gerisinde kaldığı ve bazı eşikleri atlayamadığı görülebilmektedir.

İnovasyonun gerekliliğini gösteren en iyi örneklerden biri Nokia firmasıdır. Bundan 10-15 yıl öncesine gidersek neredeyse her evde Nokia cep telefonu vardı. Nokia, sağlamlığı ile tüketicinin beğenisini toplayan bir markaydı. Firma, teknolojinin gelişimi sürecinde inovasyon yönetimi, ürün çeşitlendirme ve stratejik kararlar anlamında trendleri okuyamadı. Bu nedenle günümüzde varlığını sürdürmeyi başaramadı. Firma, asla öngörülemeyecek bir küçülme yaşadı. Gittikçe büyüyen pazara ise onun yerine pek çok farklı marka girdi. Bu da inovasyon yönetiminin, firma her ne kadar büyük olursa olsun göz önüne alınması gerektiğini gösteren bir durumdur.

Kobi ölçeğinde bir şirket, doğru inovasyon yönetimi ve strateji ile büyük ölçekli bir şirket haline gelebilir. Bu, müşteriye doğru ürünü doğru strateji ile doğru zamanda sunma ile ilgilidir.

inovasyon yönetimi nasıl yapılır

Başarılı Bir İnovasyon Süreci için Gerekenler

İnovasyon yönetiminde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi, şirket çalışanlarının süreci sahiplenmesidir. Alışılagelmiş bir düzenin dışına çıkan çalışanların bu yeniliğe adapte olabilmesi ve direnç göstermemesi oldukça önemlidir. Direnç gösterme durumu; uzman, orta kademe ya da üst yönetimde görülebilir. Üst yönetim aynı zamanda karar merciidir. Bu nedenle direnç burada olduğunda çözümsüz kalınabilir. Bu direnç her kademe için farklı zorluklar doğurabilir. 

Burada yapılması gereken, yeni süreçleri kolay sahiplenecek insanlardan oluşan bir grup oluşturmaktır. Ardından çalışmalara başlanmalıdır. Sonrasında diğer çalışanlar da yavaş yavaş süreci sahiplenme yoluna gireceklerdir.

Özellikle üst yönetimin inovasyon sürecini sahiplenmesi ve kaynak aktarımı çok önemlidir. Çalışanlar yeni bir süreç uygulamak istediğinde üst yönetim ya da orta kademe hali hazırdaki süreçlerin daha doğru olduğunu düşünebilir. Bu durumda yapılacak yeniliklerin stratejik anlamda ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak çalışmalar hazırlanmalıdır. Bu yöntemler sayesinde destekleri kazanılabilir.

İnovasyon çalışmalarının sonucunun ne zaman beklendiği çok önemlidir. Koyulan hedefler gerçekçi olmalıdır. Çok büyük hedeflerin, çok kısa sürede gerçekleştirilmesi oldukça zor olabilir. Tüm bu süreçlerin yönetiminde Dopinger olarak inovasyon yönetimi danışmanlığı vermekteyiz.

Popüler İnovasyon Yönetimi Uygulamaları

Küçük, orta ve büyük ölçekteki şirketlerin en yaygın olarak kullandığı yöntemlerden biri Aşama Geçiş Sistemi (Stage Gate System)’dir. İnovasyon yönetiminin tamamını kapsamaz. Ancak, özellikle hizmet ve ürün inovasyonları ile ilgili sık kullanılan bir terimdir. Burada amaç, fikirden başlayarak ürüne giden süreçte bütün bileşenleri ile tüm yeni fikirler için bir akış tasarlayarak ilerlemektir. 

Oda grup çalışması, firma içindeki çalışanlardan ya da tüketicilerden kurulur. Örneğin, şikayet gelen bir ürün iyileştirilerek ilk prototipi çıkarılır. Sonrasında, geliştirilen ürünün şikayet eden müşteriler tarafından test edilmesi istenir. Böylece, ticarileşme aşamasında ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı hakkında geri bildirim alınabilir.

Açık inovasyon, önemli uygulamalardan biridir. Bütün tüketici ve paydaşlara açık bir kanal yaratılır. Belirlenen bir alanda öneri ve fikirlerin aktarılması istenir. Sonrasında gelen önerileri değerlendirmek üzere ayrı bir ekip kurulur. Bu fikirler arasından uygun görülenler ticarileştirilebilir.

Bunların dışında, iki firmanın partnerliği ile de inovasyon gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir donanım ve bir yazılım firması bir araya gelerek, hem ürün hem de hizmet inovasyonuna dokunan bir ürün piyasaya sürebilir.

İnovasyon Sürecinde Yapılan Hatalar

İnovasyon çok tartışılan ancak bir o kadar da kafa karıştıran bir konudur. Özellikle orta ölçekli firmalar, inovasyon sürecine nereden başlayacaklarını bilemez. Hangi ölçekte firma olursa olsun da inovasyon sürecinde sıkça yapılan bazı hatalar vardır. Bu hataları şöyle sıralayabiliriz:

 • Stratejik seviyede yapılan hatalar: Bir inovasyon ekibi kurulmadan önce hangi alanda çalışma yapacağı ve şirket stratejileri ile uygunluğu araştırılmalıdır.
 • Üst yönetimin hızlı sonuç beklemesi: İhtiyaç duyulan kaynağı ve zamanı bilmeden sonuç beklemek yapılan bir hatadır. Yeterince zaman tanınmadan sonlandırılan inovasyon projesi, ulaşılabilecek bir başarıdan vazgeçmek anlamına gelir.

Başarısızlıkla sonuçlanan projelerde tüm dokümanlar masaya yatırılarak incelenmelidir. Hatalar tespit edildikten sonra tekrar denenebilir. Hataları da başarılar kadar irdelemek ve çözümlemek gerekir. Buradan çıkan ince detaylar, yeni bir inovatif sürecin çıkış noktası olabilir.

Sonuç

İnovasyon, bir firma içinde diğer faaliyetlerden soyutlanmış bir faaliyet değildir. Tam tersi, firmadaki tüm faaliyetler, inovasyon kapsamına girer ve bütünsel yaklaşım gerektirir. Bir firmanın, ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için verilen hizmet ya da ürün için inovasyon şarttır. İnovasyon sürecinin ne kadar zaman alacağı tam kestirilemese de şirketlerin yüksek kâr marjı elde etmesini sağlayabilmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen hedef kitle istekleri doğrultusunda inovasyon yöntemleri de değişiklik gösterebilmektedir. Ancak deneme yanılma yöntemi, bu süreç için gerekli bir aşamadır. Dolayısıyla, tüm kuruluşlar için sürekli inovasyon yapmak oldukça önemli ve gereklidir.

Yazımızı faydalı bulduysanız, Girişimcilerin Okuması Gerekenler Kitaplar adlı yazımızı inceleyin.

Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İnovasyon temel süreçleri; tanımlama, fikir üretme, geliştirme ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır.

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni fikirlerin ekonomiye dönüşmesi, pazar ihtiyacının karşılanması ve insan kaynağı sağlaması açısından inovasyona ihtiyaç duyulur.

Bir firmanın başarısı üzerine yeni fikirlerin adaptasyonu, geliştirilmesi ve oluşturulması temel inovasyonu meydana getirir.

Deniz Görgü

Yazılar: 20

Merhaba, ben Deniz! İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Son yıllardaki içerik editörlüğü konusundaki deneyimlerim sonucu, dijital pazarlama ve SEO çalışmalarına olan ilgim oldukça arttı. Dopinger ekibine katıldıktan sonra, kariyerimi bu alanlara yönlendirdim. Dopinger Blog a... Devamını Oku

Bu Yazıları da Sevebilirsiniz
İnovasyon Nedir? Hakkında İlk Yorum Yapan Sen Ol

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

(Toplam: 23 Ortalama: 5 )

Gösterilecek yorum yok.